Fotogalerija

   


Bejahad 2012 – svečano otvaranje; muško-ženski zbor “Lino Mariani” (Pula)


Bejahad 2012 – svečano otvaranje; Ana Rucner, violončelistica

Bejahad 2012 – svečano otvaranje. dr. Vladimir Šalamon, direktor Bejahada

Bejahad 2012 – svečano otvaranje, rabin Andrew Backer

Bejahad 2012 – svečano otvaranje, pozdravni govor, David Albahari

Bejahad 2012 – svečano
otvaranje, Ana Rucner,
vilončelistica

Bejahad 2012 – svečano otvaranje

Bejahad 2012 – svečano otvaranje

“Guslač na krovu” –
SOS Dječije selo Lekenik

“Guslač na krovu” – SOS Dječije selo Lekenik

Hotel Park Plaza Histria, Punta Verudela, Pula

Hotel Park Plaza Histria,
Punta Verudela, Pula

Hotel Park Plaza Histria, Punta Verudela, Pula

Hotel Park Plaza Histria, Punta Verudela, Pula

Hotel Park Plaza Histria,
Punta Verudela, Pula

Dr Vladimir Šalamon, chef
hotela “Carlston” (Tel Aviv),
Reli Slonim, direktor
Arenaturista, Pula

Branko Salcberger (Beograd)

Obitelj Brandl (Zagreb)

Izraelska večera, chef hotela “Carlston”, Tel Aviv

Izraelska večera, bogata ponuda kolača

Peter Weisz, izložba

Gorka Cvajner i
akademski slikar Peter
Weisz, otvaranje
izložbe

Ana Lebl (Split), Edward Serotta (Beč)


Mirjana Lukić (Beograd)


Muzej suvemene umjetnosti Istre; izložba Oskar Herman, plakat


Izložba Oskar Herman, otvaranje izložbe

Bejahad 2012 izlet,
Fažana


Bejahad 2012 izlet, na
putu za NP Brijuni


Bejahad 2012 izlet ,
NP Brijuni

Bejahad 2012 izlet. NP Brijuni, obilazak uz
vodiča
   

Bejahad mladih 2012Bejahad mladih 2012, radionica primjenjene umjetnosti

Bejahad mladih 2012,
likovna radionica

Bejahad mladih 2012, radionica primjenjene
umjetnosti

Bejahad 2012 knjižara ponudila je 120 naslova

Bejahad 2012 knjižara

Jakob Finci (Sarajevo), Cico Kabiljo (Montreal)

Bejahad 2012 – sudionici iz Splitske židovske općine


Obrad Savić (Beograd),
Ivo Banac (Zagreb)


Dušan Bjelić (SAD)

Rusmir Mahmutčehajić (Sarajevo), Dušan Bjelić, Obrad Savić, Ivo Banac

Koncert “Sevdah – bosanski bluz”, Duško Jović i Amira Medunjanin (Sarajevo)

Koncert “Sevdah – bosanski bluz”, Amira Medunjanin

Koncert “Sevdah – bosanski bluz”, Duško Jović i Amira Medunjanin

Publika na koncertu “Sevdah – bosanski bluz”

Publika na koncertu “Sevdah – bosanski bluz”

Izložba Toni Franovića, Gorka Cvajner (Pula) i akademski slikar Toni Franović (Zagreb), otvaranje izložbe

Izložba Toni Franovića, otvaranje

Izložba Toni Franovića, otvaranje

Izložba Toni Franovića, otvaranje,

Izložba Toni Franovića, otvaranje

Izložbu Toni Franovića, otvorila je Gorka Cvajner (Pula)
   

Izložba Toni Franovića, otvaranjeBranko Šömen (Zagreb)

Predrag Matvejević,
Ana Lebl

Melita Švob, Drago i
Bianka Auslender

Jakob Finci (Sarajevo)

Bejahad 2012 - predavanje

Bejahad 2012 - predavanje

Gonda Israel (Haifa)

Songovi i šansone Alfia
Kabilja, Radojka Šverko

Radojka Šverko
   

Nadža Finci (Sarajevo)Koncert

Blaženka Vrdoljak-
Šalamon, Alfi Kabiljo
(Zagreb)

Koncert “Shalom – Selam”

Sudionice Bejahada
2012 iz Kanade

Dražena Strize (Split),
Saša Mesić (Zagreb)

“Žena u znaku žudnje”, izložba Sonya Radan

Koncert “Shalom – Selam”,
Timna Brauer (Beč)

Koncert “Shalom – Selam”,
Jones Courtney (Beč)

Koncert “Shalom – Selam”,
Elias Meiri (Beč)

Koncert “Shalom –
Selam”,Marwan Abado
(Beč)

Koncert “Shalom –
Selam”, Timna Brauer/
Elias Meiri band (Beč)

Publika na koncertu
Alene Baeve

Alena Baeva, violinistica
(Luksemburg)

Alena Baeva, violinistica,
Aida Mušanović, pijanistica
(Sarajevo)

Izložba fotografija
“Sarajevo 1992”,
Edward Serotta

Jelena Altarac Marković (Bjeljina)

Goran Sadikario (Skopje)

Maja Cimeša
Samokovlija (Zagreb)


Gonda Israel (Haifa)

“Žena u znaku žudnje”, izložba Sonya Radan

Sonya Radan (London)
   
   

Šabetaj Finci (Ženeva)Rachela Ripp
(Winsdor, Kanada)

Renata Došen
(Amsterdam),
Zoran Mandelbaum
(Mostar)

Darko Fišer (Osijek),
Mazalta Puvačić
(London)

Kratki predah

Mišo Dajč (Novi Sad),
Denis Karalić (Beč)

Plakati za neka
Bejahad 2012
događanja u Puli

Najave odabranih
događanja Bejahad
2012 u Puli

Vanda Brunner (SAD),
Ruben Dajč (Novi Sad),
B. Vrdoljak-Šalamon,
Ljubica Dajč, Nada
Herlinger (Haifa)

Za uspomenu uz
James Joyce-a

Obitelj Simon (Berlin)

Nenad Maglajlić
(Sarajevo)

Davorka Verber
(Sarajevo)

Mazalta Puvačić
(London), Jelena Altarac
Marković (Bjeljina)

Klara Levi Sonja
Samokovlija (Zagreb)

Otvaranje izložba
plakata dizajnera
Dana Reisingera; Gorka
Cvajner (Pula), Jasminka
Rackov (Ljubljana)
 

Gorka Cvajner (Pula),
Vladimir Šalamon,
Jasminka Rackov
(Ljubljana)

B. Vrdoljak-Šalamon,
Nada Herlinger (Haifa)